TAPK SAUGOMŲ TERITORIJŲ BIČIULIU!

Pirk Krekenavos regioninio parko bilietą.
Informacija

Parko naujienos

Regioninio parko teritorijoje yra 73 gyvenvietės, gyvena apie 3000 gyventojų

Trumpai apie parką

Įkurtas 1992m. rugsėjo 24d.
Krekenavos regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr.I-2913 „Dėl regioninių parkų ir draustinių steigimo“, siekiant išsaugoti Nevėžio vidurupio paslėnio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti
Parko plotas – 11589,7 ha
Teritorija driekiasi abipus Nevėžio slėnio, aprėpia dalį Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio ir Ramygalos seniūnijų Panevėžio rajone bei dalį Surviliškio seniūnijos Kėdainių rajone.
73 gyvenvietės
Regioninio parko teritorijoje yra 73 gyvenvietės, gyvena apie 3000 gyventojų. Didžiausia gyvenvietė – Krekenava. Regioniniame parke yra Pašilių stumbrynas, Ustronės viensėdyje veikia J.Tumo-Vaižganto ir knygnešystės muziejus.
Draustiniai
Konservacinio prioriteto zoną sudaro draustiniai: Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio, Gringalių botaninis-zoologinis, Linkavos hidrografinis, Upytės geomorfologinis, Ramygalos telmologinis, Krekenavos urbanistinis, Upytės istorinis.
Parko zonos
Pagal gamtos ir kultūros vertybes, jų pobūdį, apsaugos formas ir naudojimo galimybes regioninio parko teritorija skirstoma į konservacinio prioriteto, ekologinės apsaugos prioriteto, rekreacinio prioriteto, ūkinio prioriteto ir kito (gyvenamosios paskirties) prioriteto zonas.
Regioninio parko nuostatai
Patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023-07-12 nutarimu Nr. 561 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. BALANDŽIO 29 D. NUTARIMO NR. 490 „DĖL REGIONINIŲ PARKŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO" nustato Krekenavos regioninio parko steigimo tikslus, išskirtinę vertę, etnografinio regiono architektūros ir sodybų planavimo tradicijomis pagrįstus reikalavimus, valdymo, apsaugos ir tvarkymo organizavimo ypatumus.
Krekenavos regioninio parko

Išskirtinė vertė

Didžiausia monotoniško Lietuvos vidurio žemumos kraštovaizdžio vertybė – Nevėžio senslėnis su senvagių virtinėmis. Regioninio parko teritorijoje prasidėjo europinio stumbro atgimimas. Ne kiekvienas regioninis parkas pasižymi dvarviečių gausa. Knygnešių istorijai itin svarbus Ustronės dvarelis. Krekenavos apylinkės garsios žymiausio XIX-XX a. Lietuvos liaudies menininko – kryždirbio Vinco Svirskio gyvenimu ir palikimu – originaliais, menine forma nepakartojamas kryžiais ir koplytstulpiais.

Krekenavos regioninio parko

Vaizdo galerija