Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokštas

Šalia Krekenavos regioninio parko lankytojų centro (Dobrovolės k. 2, Krekenavos sen.) 2014 m. pastatytas plieninis asimetrinis su atotampomis apžvalgos bokštas.

Aukštis – 30 m. Apžvalgos aikštelė įrengta 25 m aukštyje nuo žemės paviršiaus. Iš jos galima grožėtis Nevėžio slėniu ir apžvelgti aplinkines teritorijas maždaug 10 km atstumu. Slėnyje puikiai matosi išsirangiusi Nevėžio upė, įvairių formų senvagės, užutekiai. Tolumoje matyti Krekenavos miestelis, mažosios bazilikos bokštai, buvusio Slabados malūno užtvanka, Krekenavos tvenkinys, apsuptos dirbamų laukų ir pievų ūkininkų sodybos ir miškų platybės. Bokštas apšviestas nakties metu.

Apžvalgos bokšto lankymo taisyklės išdėstytos šalia bokšto esančiame informaciniame stende.

Informacija dėl bilietų

Lankytojai kviečiami įsigyti Krekenavos regioninio parko lankytojų bilietą. Vienkartinis lankytojo bilietas kainuoja 1 eurą.