Apie saugomos teritorijos produkto ženklą

Krekenavos regioninio parko produkto ženklas (toliau – Ženklas) – tai vienas iš būdų skatinti parko lankytojus paslaugas ir produktus įsigyti iš vietos gyventojų. Šis ženklas padės atpažinti, kad  teikiama paslauga ar pagamintas produktas yra vietos gyventojo, amatininko,  fizinio ar juridinio asmens kuris gamina prekę arba teikia paslaugas saugomoje teritorijoje.

Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar vykdo veiklą Krekenavos regioniniame parke, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių, turi etnografiniam regionui būdingus produktus, teikia naudą vietos bendruomenei. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyventojams, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir Krekenavos regioninio parko direkcijos

Šis ženklas – viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų tiekėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus turizmo plėtros Lietuvos saugomose teritorijose

Saugomos teritorijos produkto ženklas bus lengvai atpažįstamas nacionaliniu lygmeniu, nes pats ženklo simbolis „paukštis“ yra bendras visų Lietuvos saugomų teritorijų vietos produktams. Jis padės keliaujantiems atrasti, o vietos žmonėms populiarinti savo bendruomenių projektus ir paslaugas, kurios atitinka pagrindines darnaus vystymosi vertybes.

Ženklas bus suteikiamas pagal pateiktas paraiškas ir įvertinus paraiškų teikėjų atitikimą nustatantiems kriterijams.

Ženklo suteikimo procesas yra paprastas, nemokamas, trumpas, neapkrautas biurokratinėmis procedūromis ir remiasi geranoriško bendradarbiavimo ir pasitikėjimo principais.

                                                                                          

Dokumentai, norint gauti ST produkto ženklą: