Lankytojų bilietų lėšos

2023 metais platinant Krekenavos regioninio parko lankytojo bilietus surinkta 3364 eurai

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME KREKENAVOS REGIONINIO PARKO SVEČIAMS, ĮSIGIJUSIEMS LANKYTOJO BILIETUS!

2023 metais surinkta 3364 Eur. už įsigytus Krekenavos regioninio parko lankytojo bilietus. Dauguma lankytojų bilietus įsigijo atvykę į Krekenavos regioninio parko lankytojų centrą. 361 lankytojas įsigijo bilietą SMS žinute. 600 bilietų nupirkta, organizuojant regioniniame parke komercinius renginius.

Tikimės, kad Jūsų įsigytas lankytojo bilietas – tai Jūsų padėka už puikiai praleistą laiką mūsų regioniniame parke! Lankytojo bilieto lėšos 2023 m. nepanaudotos. Jos bus naudojamos ateinančiais metais, tvarkant saugomas teritorijas, prižiūrint lankytojams skirtą infrastruktūrą ir vykdant švietėjišką veiklą.

2022 m. lankytojų bilietų lėšų panaudojimas

 • Dviejų pavėsinių Mučiūnų k. ir Gringalių miško 803 kv. poilsiavietėse įrengimui.
 • Apžvalgos bokšto ir Pojūčių tako šviestuvų remontui.

2021 m. lankytojų bilietų lėšų panaudojimas

 • Apžvalgos bokšto priežiūrai (bokšto vertikalumo patikrinimas ir lynų reguliavimas)
 • Apžvalgos bokšto turėklų atnaujinimui
 • Saugomos teritorijos priežiūrai ir infrastruktūros smulkiam remontui
 • Pavojingų atliekų iš naftos gaudyklės automobilių stovėjimo aikštelėje pašalinimui (išvežimui)
 • Sniego peilio teritorijos sniego valymui įsigijimui
 • Akumuliatorinių žirklių gyvatvorės ir labirinto priežiūrai įsigijimui
 • Vidaus ekspozicijos kompiuterio remontui
 • Laikraščių „Žaliasis pasaulis“ ir „Tėvynė“ prenumeratai; priemonių edukacijoms įsigijimui
 • Lankytojų bilietų spausdinimui ir banko kortelių terminalo nuomai

2022 metais platinant Krekenavos regioninio parko lankytojo bilietus surinkta 4403 eurai.

Lėšos panaudotos regioninio parko tvarkymui ir lankytojams skirtos infrastruktūros priežiūrai:

9384 € – dviejų pavėsinių Mučiūnų k. ir Gringalių miško 803 kv. poilsiavietėse įrengimui;

234,28 € – apžvalgos bokšto ir Pojūčių tako šviestuvų remontui.

Iš viso panaudota: 9618 €

2021 metais platinant Krekenavos regioninio parko lankytojo bilietus surinkta 11169 eurai.

Lėšos panaudotos regioninio parko tvarkymui, lankytojams skirtos infrastruktūros priežiūrai, pažintinio turizmo organizavimui ir švietėjiškai veiklai:

968 € – apžvalgos bokšto priežiūrai (bokšto vertikalumo patikrinimas ir lynų reguliavimas);

4414,08 € – apžvalgos bokšto turėklų atnaujinimui;

557,62 € – saugomos teritorijos priežiūrai ir infrastruktūros smulkiam remontui;

305,13 € – pavojingų atliekų iš naftos gaudyklės automobilių stovėjimo aikštelėje pašalinimui (išvežimui);

480 € – sniego peilio teritorijos sniego valymui įsigijimui;

312,75 € – akumuliatorinių žirklių gyvatvorės ir labirinto priežiūrai įsigijimui;

202,6 € – vidaus ekspozicijos kompiuterio remontui;

90,05 € – laikraščių „Žaliasis pasaulis“ ir „Tėvynė“ prenumeratai; priemonių edukacijoms įsigijimui;

223,85 € – lankytojų bilietų spausdinimui ir banko kortelių terminalo nuomai.

Iš viso panaudota: 7554,08 €.