Krekenavos regioninio parko lankytojų centro ekspozicija

Krekenavos regioninio parko ekspozicijoje vaizdžiai ir patraukliai atskleidžiamas regioninio parko išskirtinumas. Didžiausia vertybė – Nevėžio vidurupio paslėnio kraštovaizdis. Jo išskirtinis bruožas – raiškus terasinis Nevėžio senslėnis su natūraliomis pievomis ir daugybe senvagių bei jų liekanų. Pagrindinė ekspozicijos tema – Nevėžio upės senvagių įvairovė.
Ekspozicinė juosta lankstosi per visą patalpos erdvę, tarsi upelis vienur sukdamas į kairę, kitur – į dešinę, žemyn ir aukštyn, palikdamas senvages ir užutekius. Informacija pateikiama įdomiais pasakojimais, iliustruotais išraiškingais dideliais vaizdais, atspindinčiais Nevėžio vidurupio senslėnio kraštovaizdžio charakteringiausius bruožus. Ekspozicinėse erdvėse vaizdžiai ir patraukliai supažindinama su parko augalija bei gyvūnija, pasakojama apie žmonių gyvenimą prie Nevėžio: piliakalnius, dvarus, kaimus ir miestelius, vandens malūnus, įžymius žmones. Informaciniuose terminaluose įdėta platesnė aiškinamoji medžiaga apie senvagių susidarymą, pažintinio turizmo galimybes. Edukaciniai animuoti siužetai parodo, kaip negalima elgtis gamtoje, kokia žala padaromą gamtai neatsakingu elgesiu. Lankytojų laukia unikali pažintis su parko simboliu stumbru, apie šių miško galiūnų gyvenimo ypatumus viename iš ekranų rodomas videofilmas. Ekspozicijoje panaudoti būdingi gamtos garsai, kvapai. Stiklo pertvaroje įkomponuoti parke surinkti augalai. Ekponuojamas žymaus kryždirbio V.Svirskio išdrožtas šimtametis kryžius.
Vestibiulyje ant sienų lankytojams nupieštos rodyklės, tarsi upeliai, rodančios, kur reikia eiti. Sienos dekoruotos parke gyvenančių gyvūnų ir augalų siluetais, kurie žaismingai apsigyvena visoje patalpoje. Ant grindų ir lubų priklijuoti gyvūnų pėdsakai vedantys į ekspoziciją.
Originali savo idėja ir sudėtingu atlikimu bei eksponatais ekspozicija skatina gilesnį lankytojų susidomėjimą gamta, krašto istorija, tradicijomis.

Ekspozicijos lankymas

Ekspoziciją vienu metu gali aplankyti grupės iki 30 žmonių.

Kaina:

  • Lankytojų centro ekspozicijos – 2 Eur./asmeniui vaikams iki 6 metų (ne organizuotos grupės dalyviams) lankymas nemokamas, 50 procentų nuolaida taikoma moksleiviui, studentui, neįgaliajam, senatvės  pensininkui).
  • Ekskursijos lankytojų centre pravedimas –  3 Eur./asmeniui Paslauga teikiama, kai susidaro 10 asmenų grupė. Paslaugą galima teikti ir 1-2 asmenims ar grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą.