Posėdžiavo Krekenavos regioninio parko jungtinė taryba

Posėdžiavo Krekenavos regioninio parko jungtinė taryba

2024 m. birželio 19 dieną į Krekenavos regioninio parko lankytojų centrą susirinko Krekenavos regioninio parko jungtinė taryba:

 • pirmininkė – Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos (toliau – ASTD) direktorė Adrija Gasiliauskienė;
 • nariai:
  • Panevėžio rajono savivaldybės meras Antanas Pocius,
  • Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Panevėžio valdybos Panevėžio aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkė Ieva Jakupkaitė,
  • ASTD Krekenavos regioninio parko grupės patarėja Alma Kavaliauskienė;
 • sekretorius – ASTD Krekenavos regioninio parko lankytojų centro administratorius Arvydas Svirka.
 • taip pat posėdyje dalyvavo:
  • Kėdainių rajono savivaldybės administracijos turto valdymo skyriaus vedėja Audronė Naujalienė,
  • Kėdainių rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Edgaras Jasenka,
  • VĮ VMU Gamtos apsaugos, gamtotvarkos, rekreacijos ir medžioklės skyriaus projektų koordinatorė Ugnė Užtupienė,
  • Krekenavos seniūnijos seniūno pavaduotoja Violeta Naulickienė,
  • ASTD Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus kultūrologas (materialusis kultūros paveldas) Audrius Grinskis.

Posėdžio pradžioje svarstytas klausimas dėl Krekenavos regioninio parko informacinio stendo atstatymo prie Pašilių stumbryno. Ugnė Užtupienė patvirtino, kad VMU sutinka leisti stendą atstatyti. Nutarta informacinį stendą atstatyti rytinėje automobilių aikštelės dalyje, galutinį dizaino ir informacinio turinio variantą suderinus su VMU.

Nagrinėtas klausimas dėl ASTD priklausančios lankytojams skirtos infrastruktūros Bakainių piliakalnyje perdavimo Kėdainių rajono savivaldybės administracijai. Nutarta, kad 2024 ir 2025 m. ASTD ir toliau prižiūrės esamą infrastruktūrą. Kėdainių r. sav. administracija suplanuos reikiamas lėšas piliakalnio naujų laiptų įrengimui ir, pagal galimybes, informacinės sistemos atnaujinimui 2026 metais. Savivaldybė taip pat apsvarstys klausimą dėl lėšų 2025 m. skyrimo ASTD šienavimo paslaugoms pirkti ir informuos ASTD iki š. m. rugpjūčio mėn.

Edgaras Jasenka pristatė esamą nuošliaužos Bakainių piliakalnyje situaciją, informavo apie paskirtą finansavimą 2025 metams nuošliaužos avarinės būklės likvidavimo aprašui parengti.