Krekenavos regioninio parko lankytojų monitoringo ataskaita 2022 M.

I. Lankytojų monitoringo vietų ir naudotų skaičiavimo metodų apibūdinimas

Lankytojų monitoringas vykdomas, siekiant sužinoti Krekenavos regioninio parko lankytojų skaičių, lankomų objektų rekreacinę apkrovą, jos sezoniškumą, ir planuoti esamos infrastruktūros tvarkymą bei naujos įrengimą. 2022 metais lankytojai fiksuoti, naudojant tiesioginį ir netiesioginį lankytojų skaičiavimo metodą. Tiesioginiam skaičiavimui buvo parinktos lankomiausios parko vietos, turinčios gamtinių, kultūrinių, rekreacinių ir informacinių aspektų: Krekenavos regioninio parko lankytojų centras, apžvalgos bokštas, Nevėžio upės slėnio pažintinis takas,Bakainių piliakalnis ir poilsiavietė prie Krekenavos tvenkinio. Tiesioginį skaičiavimą atliko regioninio parko darbuotojai ir savanorės. Netiesioginio skaičiavimo būdu gauti duomenys apie lankytojų skaičių iš J. Tumo-Vaižganto ir knygnešių muziejaus, Upytės tradicinių amatų centro, Krekenavos bazilikos bei keturių kaimo turizmo sodybų.

Krekenavos regioninio parko lankytojų centras

Lankytojų centras – tai vartai į Krekenavos regioninį parką. Lankytojų centre teikiama profesionali bei visapusiška informacija apie Krekenavos regioninio parko gamtos ir kultūros paveldo vertybes, lankytinas vietas, pažintinio turizmo ir poilsiavimo galimybes. Centre veikia nuolatinė ekspozicija, organizuojamos parodos, edukaciniai, gamtiniai ir kultūriniai renginiai.

Regioninio parko specialistai ir savanorės vykdė tiesioginį lankytojų skaičiavimo metodą. Lankytojai buvo skaičiuojami lankytojų centro darbo metu. Laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 24 d.: pirmadienį – šeštadienį ir 8 sekmadienius. Nuo liepos 1 d. iki spalio 31 d. lankytojų centras dirbo pirmadienį – penktadienį ir 6 šeštadienius.  O nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 31 d. lankytojų centras dirbo trečiadienį – penktadienį.

Apžvalgos bokštas

Apžvalgos bokšto aukštis –  30 m. Apžvalgos aikštelė įrengta 25 m aukštyje nuo žemės paviršiaus. Iš aikštelės galima grožėtis Nevėžio slėniu ir apžvelgti aplinkines teritorijas maždaug 10 km atstumu. Slėnyje puikiai matosi išsirangiusi Nevėžio upė, įvairių formų senvagės, užutekiai. Tolumoje matyti Krekenavos miestelis, mažosios bazilikos bokštai, buvusio Slabados malūno užtvanka, Krekenavos tvenkinys, apsuptos dirbamų laukų ir pievų ūkininkų sodybos ir miškų platybės.

Regioninio parko specialistai ir savanorės vykdė tiesioginį lankytojų skaičiavimo metodą, kurio metu lankytojų skaičius buvo skaičiuojamas tiesiogiai lankytojų centro darbo metu, kitu laiku– stebint vaizdo kamerų įrašus.

Nevėžio upės slėnio pažintinis takas

Nevėžio upės slėnio pėsčiųjų pažintinis takas vingiuoja tarp senvagių, per pavasario potvynio metu užliejamas pievas ir Gringalių miško pakraščiu (Krekenavos g-jos 803 kv.). Tako ilgis – 1,6 km. Žingsniuojant taku, galima stebėti senvages, susipažinti su Nevėžio senslėnio gamtine įvairove.  Pažintiniame take įrengtas medinis 6 metrų aukščio apžvalgos bokštas, iš kurio atsiveria panorama į Nevėžio slėnį, dviračių stovai, suolai.  Informaciniuose stenduose pateikta informacija apie senvagių susidarymą ir raidą, vertingas buveines, augalus ir gyvūnus. Vandens turistams upės pakrantėje pastatyta nuoroda į  taką ir įrengta atokvėpio vieta.

Tiesioginis stebėjimas vyko 5 dienas – po vieną dieną gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais.

Bakainių piliakalnis

Bakainių piliakalnis su priešpiliu – kultūros paminklas. Tai viena gražiausių regioninio parko kalvų, nuo kurios atsiveria puiki panorama. Pilimi vadinamas piliakalnis yra Liaudės upės kairiajame krante, 1,4 km į vakarus nuo Liaudės ir Nevėžio santakos, šalia Bakainių kaimo. Piliakalnį iš trijų pusių supa upė, o iš šiaurės saugo pylimas. Piliakalnis datuojamas II tūkst. pradžia – XIV a.

Piliakalnis yra pritaikytas lankymui: greta įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, dviračių stovai, suolai poilsiui, laiptai, skirti apžvelgti piliakalnio kompleksą nuo gynybinio pylimo bei paties piliakalnio. Piliakalnyje švenčiamos šventės ir atmintinos dienos: Joninės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena, Baltų vienybės diena ir kt.

2020 m. piliakalnio apsauginio pylimo apžvalgos aikštelėje įrengtas permatomas informacinis stendas, kuriame galima pamatyti kaip atrodė prieš kelis šimtmečius buvę piliakalnio įtvirtinimai. 2021 m. pabaigoje sutvarkytos laiptų pakopos ir pakeistos naujomis.

Lankytojai buvo skaičiuojami tiesioginiu būdu 5 dienas: po vieną dieną gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais.

Poilsiavietė prie Krekenavos tvenkinio

Poilsiavietė prie Krekenavos tvenkinio (10 vietų), įrengta ant Nevėžio upės kranto, skirta poilsiautojams, atvažiuojantiems autotransportu, dviračiais, vandens turistams bei ateinantiems pėsčiomis. Poilsiavietėje įrengta lankymui reikalinga infrastruktūra: pavėsinė, lauko tualetas, persirengimo kabina, laužavietė, tvenkinyje yra pantoninis tiltas. Netoliese poilsiavietės įrengta automobilių stovėjimo aikštelė.

Tiesioginis lankytojų stebėjimas vyko 5 dienas – po vieną dieną gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais.

REZULTATUS  ILIUSTRUOJANČIOS LENTELĖS, GRAFIKAI

1 lentelė. Lankytojų skaičius Krekenavos regioniniame parke 2022 m. 14-oje lankytojų monitoringo vykdymo taškų.

TIESIOGINIO MONITORINGO VIETOS TIKSLINĖ LANKYTOJŲ GRUPĖ UŽFIKSUO-TA LANKYTO-JŲ IŠDA-LINTA ANKE-TŲ UŽPIL-DYTA ANKE-TŲ DUOMENŲ RINKIMO DIENOS
Lankytojų centras (pavieniai lankytojai ir ekspozicijos pristatymai) Pavieniai lankytojai, grupės, šeimos, užsieniečiai 4934 Nuolat
Edukacinėse programose Grupės 538 Nuolat
Žygiuose Grupės, šeimos 317 Nuolat
Apžvalgos bokštas Pavieniai lankytojai, grupės, šeimos, užsieniečiai 28626 Nuolat
Nevėžio upės slėnio pažintinis takas Pavieniai lankytojai, grupės, šeimos 2298 5
Bakainių piliakalnis Pavieniai lankytojai, grupės, šeimos 5653 5
Poilsiavietė prie Krekenavos tvenkinio Pavieniai lankytojai, grupės, šeimos 1913 5
Viso: 44279  

NETIESIOGINIO MONITORINGO VIETOS TIKSLINĖ GRUPĖ UŽFIKSUOTA LANKYTOJŲ DUOMENŲ RINKIMO LAIKOTARPIS KOMENTARAI
J. Tumo-Vaižganto ir knygnešių muziejus Grupės 785 I-IV ketv. Nuolat
Pašilių stumbrynas Neveikė – vyko rekonstrukcija
Kaimo turizmo sodybos (4 vnt.) Lankytojai su nakvyne 1366 I-IV ketv. Nuolat
Upytės tradicinių amatų centras Grupės   3955 I-IV ketv. Nuolat
Piligrimų duomenys (Krekenavos bazilika) Pavieniai lankytojai, grupės, šeimos 3000 I-IV ketv. Nuolat
Viso: 9106    
       
BENDRAS UŽFIKSUOTAS LANKYTOJŲ SKAIČIUS ST 53385    

Lankytojų stebėjimo rezultatai

Krekenavos regioniniame parke 2022 metais apsilankė 53385 lankytojai.  Vykdant lankytojų monitoringą, nustatyta, kad daugiausia lankytojų apsilankė Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokšte (52 %), Bakainių piliakalnyje (10 %) ir Upytės tradicinių amatų centre (10 %). Pašilių stumbryne 2022 metų vasarą pradėti vykdyti rekonstrukcijos darbai, todėl visus metus stumbryno lankytojai nebuvo skaičiuojami. Vykdant monitoringą skirtingose vietose tą pačią dieną, pastebėta, jog vieno apsilankymo metu lankytojai Krekenavos regioniniame parke paprastai aplanko ne vieną lankomą objektą.

 

II. Sezoniškumas

Krekenavos regioninio parko lankytojų centras

Bendras lankytojų skaičius4934

Lankytojų centras buvo lankomas ištisus metus centro darbo metu. Lankytojai buvo fiksuojami laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 24 d.: pirmadienį – šeštadienį ir 8 sekmadienius; nuo liepos 1 d. iki spalio 31 d. pirmadienį – penktadienį ir 7 šeštadienius; o nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 31 d.  trečiadienį – penktadienį.

1 pav. Lankytojų skaičius Krekenavos regioninio parko lankytojų centre 2022 m. skirtingais mėnesiais.

Daugiausiai lankytojų apsilankė birželio mėnesį -1503. Mažiausia lankytojų sulaukta šaltuoju metų laikotarpiu – gruodžio mėnesį.

Darbo dienomis didžiąją dalį lankytojų srauto gegužės, birželio, rugsėjo ir spalio mėn. sudarė mokyklinio amžiaus vaikų grupės, o turistinio sezono metu ir savaitgaliais dauguma lankytojų buvo šeimos ir draugų grupės.

2022 m. lankytojų centre užfiksuoti 4683 pavieniai ekspozicijos lankytojai ir 251 lankytojai, dalyvavę specialistų pristatymuose. Bendras lankytojų skaičius4934.

Lyginant su 2021 m., lankytojų Krekenavos regioninio parko lankytojų centre sumažėjo beveik 2 kartus (-47 %). Tokį sumažėjimą lėmė įvestas privalomas ekspozicijos lankymo mokestis ir nuo liepos 1 d. pasikeitęs lankytojų centro darbo laikas, kai savaitgaliais lankytojų centras nedirbo (tik 6 šeštadienius centre buvo priimami lankytojai).

2022 metais Krekenavos regioninio parko lankytojų centre apsilankė 546 svečiai iš 22 užsienio šalių: Latvijos, Estijos, Ukrainos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Čekijos, Moldovos, Ispanijos, Portugalijos, Turkijos, Rumunijos, Prancūzijos, Bulgarijos, Juodkalnijos, Suomijos, Belgijos, Airijos, JAV, Švedijos, Norvegijos, Šveicarijos, Lenkijos. Lyginant su 2021 d., dėl pasibaigusio karantino užsieniečių apsilankė net 4,5 karto daugiau. Ukrainiečiai lankė ekspoziciją nemokamai. Daugiausia lankytojų buvo iš Latvijos (266), Ukrainos (76), Jungtinės Karalystės (24).

Apžvalgos bokštas

Bendras lankytojų skaičius 28626

Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokštas atviras lankytojams visus metus visą parą. Tai vieta, kurioje laiką leidžia vietiniai gyventojai, poros, draugų grupės, šeimos.

Tiesioginis stebėjimas vyko visomis metų dienomis. Lankytojai buvo fiksuojami Krekenavos regioninio parko lankytojų centro darbo metu ir video kamerų pagalba nedarbo laiku. Per šį laiką užfiksuoti 28626 lankytojai. Daugiausia jų buvo užfiksuota – liepos (6052), rugpjūčio (4576) ir birželio (4123) mėnesiais. Mažiausiai lankytojų užfiksuota šaltuoju metų laiku – gruodžio ir sausio mėnesiais.

3 pav. Lankytojų skaičius Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokšte 2022 m. skirtingais metų mėnesiais.

Stebėjimo kameromis užfiksuota, kad didelė dalis lankytojų apžvalgos bokšte lankydavosi savaitgaliais, švenčių dienomis, taip pat po darbo valandų bei tamsiuoju paros metu.

2022 m., lyginant su 2021 m., lankytojų skaičius apžvalgos bokšte išliko panašus, neigiamas pokytis  -7 %. Apžvalgos bokšte gausiai lankėsi tiek turistai, tiek vietiniai lankytojai.

Nevėžio upės slėnio pažintinis takas

Bendras lankytojų skaičius 2298

   Nevėžio upės slėnio pažintiniame take tiesioginis lankytojų monitoringas buvo vykdomas 5 dienas – po vieną dieną gegužės, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. Nors pažintinis takas gali būti lankomas visus metus, tačiau lankytojų skaičiaus nustatymui pasirinktas turistinis sezonas, kada lankytojų srautas yra didžiausias.

2 lentelė. Lankytojų monitoringo vykdymo grafikas Nevėžio upės slėnio pažintiniame take.

Diena Antradienis 05.17 Šeštadienis 06.11 Penktadienis 07.22 Trečiadienis 08.10 Ketvirtadienis 09.22
Laikas Po pietų Ryte Po pietų Ryte Po pietų
Lankytojų skaičius per 3 val. 1 9 3 2 0

Duomenų interpretacija: Lankytojų skaičius (LS) buvo skaičiuojamas pagal šią formulę:

Kiekvieną monitoringo dieną suskaičiuotas lankytojų skaičius (x1, x2, x3, x4, x5) yra padauginamas iš 4. Kadangi tiesioginis monitoringas buvo vykdomas po 3 val. kiekvieną numatytą dieną nustatytu paros metus (ryte arba po pietų), o šviesusis paros metas trunka 12 val. t.y. 4 kartus ilgiau. Iš šių skaičių išvedami lankytojų skaičiaus du vidurkiai: 1) darbo dienomis (dalinama iš darbo dienų skaičiaus monitoringo metu m.d.d.s.) ir 2) savaitgalio dienomis (dalinama iš savaitgalio ir nedarbo dienų skaičiaus monitoringo metu m.s.d.s.). Kadangi tiesioginis monitoringas buvo vykdomas 4 darbo dienas, tai m.d.d.s.=4, o m.s.d.s.=1, nes monitoringas buvo vykdomas vieną poilsio dieną.

Apskaičiuojamas bendras lankytojų skaičius padauginant darbo dienų lankytojų skaičiaus vidurkį iš darbo dienų skaičiaus (formulėje d.d.s.) turistiniu sezonu (nuo 2022-05-01 iki 2022-09-30), ir savaitgalio dienų lankytojų skaičiaus vidurkį iš savaitgalio ir nedarbo dienų skaičiaus  (formulėje s.d.s.) turistiniu sezonu. Darbo dienų skaičius d.d.s.=106, o savaitgalio ir kitų nedarbo dienų skaičius s.d.s.=47.

4 pav. Lankytojų skaičius užfiksuotas Nevėžio upės slėnio pažintiniame take tiesioginio monitoringo dienomis gegužės-rugsėjo mėnesiais, stebint lankytojus 3 val. per dieną.

Vidurkiai sudedami, ir gaunamas lankytojų skaičius (formulėje LS) turistiniu sezonu. Kadangi laikoma, kad šiuo sezonu Nevėžio upės slėnio pažintiniame take apsilanko absoliuti dauguma lankytojų.

Daugiausia lankytojų Nevėžio upės slėnio pažintiniame take užfiksuota birželio mėnesį. Pažintiniame take lankytojai lankėsi darbo dienomis, bet daugiau savaitgaliais. Lyginant su 2021 m., lankytojų skaičius sumažėjo net 41 %.

Bakainių piliakalnis

Bendras lankytojų skaičius 5653

Bakainių piliakalnyje tiesioginis lankytojų monitoringas buvo vykdomas 5 dienas – po vieną dieną gegužės, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. Nors piliakalnis gali būti lankomas visus metus, tačiau lankytojų skaičiaus nustatymui pasirinktas turistinis sezonas, kada lankytojų srautas yra didžiausias.

3 lentelė. Lankytojų monitoringo vykdymo grafikas 2022 m. Bakainių piliakalnyje.

Diena Antradienis 05.17 Šeštadienis 06.11 Penktadienis 07.22 Trečiadienis 08.10 Ketvirtadienis 09.22
Laikas Ryte Po pietų Ryte Po pietų Ryte
Lankytojų sk. 3 22 0 10 2

Duomenų interpretacija: Surinkti faktiniai duomenys interpretuojami pagal pateiktą formulę aukščiau.

5 pav. Lankytojų skaičius užfiksuotas Bakainių piliakalnyje 5 skirtingomis tiesioginio monitoringo dienomis gegužės-rugsėjo mėnesiais, stebint lankytojus 3 val. per dieną.

Daugiausia lankytojų Bakainių piliakalnyje užfiksuota birželio mėnesį. Lyginant su 2021 m., lankytojų skaičius sumažėjo 49 %. Daugiau lankytojų piliakalnyje apsilankė savaitgaliais.

Poilsiavietė prie Krekenavos tvenkinio

Bendras lankytojų skaičius – 1913

Poilsiavietėje prie Krekenavos tvenkinio tiesioginis lankytojų monitoringas buvo vykdomas 5 dienas – po vieną dieną gegužės, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. Nors poilsiavietė gali būti lankoma visus metus, tačiau lankytojų skaičiaus nustatymui pasirinktas turistinis sezonas, kada lankytojų srautas yra didžiausias.

4 lentelė. Lankytojų monitoringo vykdymo grafikas 2022 m. poilsiavietėje prie Krekenavos tvenkinio.

Diena Trečiadienis 05.18 Šeštadienis 06.18 Ketvirtadienis 07.14 Antradienis 08.09 Penktadienis 09.23
Laikas Ryte Po pietų Ryte Po pietų Ryte
Lankytojų  sk. 3 4 2 4 2

Duomenų interpretacija: Surinkti faktiniai duomenys interpretuojami pagal pateiktą formulę aukščiau.

6 pav. Lankytojų skaičius užfiksuotas poilsiavietėje prie Krekenavos tvenkinio 5 skirtingomis tiesioginio monitoringo dienomis gegužės – rugsėjo mėnesiais, stebint lankytojus 3 val. per dieną.

Poilsiavietėje prie Krekenavos tvenkinio viso turistinio sezono metu fiksuotas maždaug vienodas lankytojų skaičius. Lyginant su 2021 m., lankytojų skaičius sumažėjo 46 %.

 

III. Rezultatų aptarimas ir išvados

Viso turistinio sezono metu, t. y. nuo gegužės iki spalio mėnesio, vyravo šilti orai, kas lėmė nuolatinį visos parko teritorijos lankymą. Tuo metu buvo stebimas didelis lankytojų aktyvumas miškuose, pažintiniuose takuose, piliakalniuose, prie gamtinių objektų, poilsiavietėse.

Krekenavos regioniniame parke 2022 metais apsilankė 53385 lankytojai, t.y. net 38 % mažiau, nei 2021 m. Mažesnis lankytojų srautas nei 2022 metais stebėtas tik prieš 9 metus – 2013 metais.

Ženklų lankytojų skaičiaus sumažėjimą lėmė keletas priežasčių. Viena jų – pasibaigęs karantinas, ko pasekoje, daugelis žmonių pasirinko poilsį užsienyje ir mažiau lankėsi Lietuvos gamtinėse teritorijose. Antra – Pašilių stumbrynas buvo uždarytas rekonstrukcijai ir nevykdė lankytojų apskaitos. Tuo pačiu sumažėjo keliaujančių žmonių skaičius visuose lankomuose objektuose. Trečia –  pasikeitęs lankytojų centro darbo laikas, kai nuo liepos 1 d. tik keletą šeštadienių buvo priimami lankytojai, ir įvestas privalomas ekspozicijos lankymo mokestis.

Lankytojų skaičius Krekenavos regioniniame parke 2017-2022 metais

7 pav. Lankytojų skaičiaus pokytis Krekenavos regioniniame parke bei lankytojų skaičiaus proporcijos skirtingose lankomose objektuose.

8 pav. Lankytojų skaičiaus pokytis % lyginant 2021 m. ir 2022 m. skirtingose lankytojų monitoringo taškuose.

Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokšte sulaukta panašiai tiek pat lankytojų, kaip ir 2021 m. (pokytis -7%). Apžvalgos bokštas išlieka vienu lankomiausių Panevėžio rajono turizmo objektų.

Lyginant skirtingus lankytojų monitoringo taškus ir lankytojų skaičiaus pokytį per 2021-2022 metus, pastebimas ženklus lankytojų skaičiaus sumažėjimas visuose lankytojų monitoringo taškuose, išskyrus dalyvių skaičių Krekenavos regioninio parko specialistų organizuotuose žygiuose.  Ryškiausias lankytojų sumažėjimas Pašilių stumbryne (-100%) , Bakainių piliakalnyje   (-49%) ir lankytojų centre (-47%). Krekenavos regioninio parko specialistų organizuotuose žygiuose dalyvių pagausėjo 61%, nes po karantino buvo organizuota daugiau žygių, nei paskutiniais praėjusiais metais. Tačiau edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius sumažėjo net 43%.

9 pav. Krekenavos regioninio parko lankytinų objektų populiarumas pagal lankytojų skaičių, išreikštą procentais nuo bendro lankytojų skaičiaus per metus.

Lankomiausi objektai: Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokštas (52 % lankytojų), Bakainių piliakalnis (10 %) ir Upytės tradicinių amatų centras (10 %).